עמוד:12

. 3 האם יש התאמה בין תשובותיכם בפעילות 1 על ימי ההולדת של ילדי העולם ובין תשובותיכם בפעילות 2 על ימי ההולדת בכיתתכם ? הסבירו : תיתכן התאמה בין ימי ההולדת של תלמידי הכיתה ובין אלה של ילדי העולם , אך ייתכן שיתקבלו גם תשובות שונות . ככל שנגדיל את מספר הילדים הנשאלים על תאריך יום הולדתם , כך יגברו הסיכויים להתאמה בין התוצאות שנקבל ובין התוצאות המבוססות על ניתוח תיאורטי של ימי ההולדת של ילדי העולם . הצעות לדיון מסכם : מומלץ למקד את הדיון בפעילות . 3 רצוי להכין מראש נתונים על תאריכי יום ההולדת של מספר ילדים גדול יותר , למשל כל תלמידי השכבה בבית הספר או כל האחים והאחיות של תלמידי הכיתה , ולהוסיף אותם לטבלה של תלמידי הכיתה כדי להשוות זאת לתשובות שהתקבלו בפעילות 1 ( ילדי העולם ) . כמו כן אפשר לבדוק באילו תאריכים יש התאמה גדולה יותר בין ילדי העולם לתלמידי הכיתה ומדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר