עמוד:11

ג מזל טוב ! ( עמודים 8 - 7 ( ביחידה הזאת נעשה שימוש אינטואיטיבי בהנחה המבוססת על ההסתברות כי באוכלוסיות גדולות ( במקרה זה - אוכלוסיית העולם ) מספר הלידות בכל אחד מימות השנה בערך שווה . עיקרון זה יתגלה במהלך היחידה ואין להציגו מראש . ייתכן שבמהלך הפעילויות יצטרכו התלמידים לעיין שוב בלוחות החודשיים כדי למצוא את התאריכים המוזכרים בהן . . 1 מתי לדעתכם יש יום הולדת למספר גדול יותר של ילדים בעולם ? מומלץ להבהיר את משמעות הביטוי " בכל ימות השנה שהתאריך שלהם ... " א . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 30 בחודש בכל ימות השנה שהתאריך או שלהם 31 בחודש ? ב 30 בחודש . הסבירו : כל החודשים חוץ מפברואר ( כלומר 11 חודשים ) כוללים את התאריך 30 בחודש , ורק 7 חודשים כוללים גם את התאריך 31 בחודש . ב . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 17 בחודש בכל ימות השנה שהתאריך או שלהם 23 בחודש ? אותו הדבר . הסבירו : התאריכים 17 ו 23 בחודש חלים בכל חודשי השנה , ולכן כל אחד מהם חל 12 פעמים בשנה . ג . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם חד ספרתי ( מ 1 עד 9 ( בכל ימות השנה שבתאריך או שלהם ספרת העשרות היא 1 ( מ 10 עד )? 19 כשספרת העשרות היא . 1 הסבירו : בכל חודש יש 9 ימים שהתאריך שלהם הוא חד ספרתי לעומת 10 ימים שבתאריך שלהם ספרת העשרות היא . 1 ד . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 28 בחודש בכל ימות השנה שהתאריך או שלהם 29 בחודש ? ב 28 בחודש . הסבירו : התאריך 28 בחודש חל בכל אחד מ 12 חודשי השנה . התאריך 29 בחודש חל באופן קבוע ב 11 חודשי השנה , ובחודש פברואר רק אחת ל 4 שנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר