עמוד:6

א נא להכיר : לוח שנה ( עמוד 4 ( ביחידה הזאת התלמידים מכירים לוחות של חודשי השנה . מומלץ להציג בכיתה לוח שנה גדול , עדכני לשנה שבה החוברת נלמדת . . 1 הסתכלו בלוח של שנת 1999 הנמצא בסוף החוברת . א . כמה חודשים יש בשנה ? כדאי לדון בכיתה במבנה הלוח : מהו החודש הראשון ומהו החודש האחרון ? אילו חודשים יש לפני חודש יולי ואילו חודשים יש אחריו ? מה האותיות השונות מייצגות בלוח ? ב . מה משותף לכל החודשים ? הנה כמה דברים משותפים : התקדמות התאריכים בכל שורה היא בקפיצות של . 1 התקדמות התאריכים בכל טור היא בקפיצות של . 7 השורה הראשונה והשורה האחרונה של התאריכים לרוב אינן שלמות . בכל חודש יש לפחות שלוש שורות מלאות לגמרי . בכל חודש יש טור כפולות של , 7 מ 7 עד . 28 ג . במה החודשים שונים זה מזה ? הנה כמה הבדלים : חודשים שונים מתחילים בימים שונים של השבוע ומסתיימים בימים שונים של השבוע . בחודש אחד יש 28 ימים , ב 4 חודשים יש 30 ימים בכל חודש , וב 7 חודשים אחרים יש 31 ימים בכל חודש . יש חודשים שבהם השורה הראשונה או האחרונה קצרות מאוד , ויש חודשים שבהם השורות האלה כמעט מלאות או מלאות לגמרי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר