עמוד:175

. 3 حلوا . 53 , 300 + 700 = أ 49 , 900 + = 50 , 000 53 , 990 + 10 = ج 169 , 900 + = 170 , 000 د الفحص هل حصلتم على كل حل مرتين؟ . 4 أكملوا > أو < أو = . حاولوا ٱ لكمال دون أن تحسبوا . 23 , 241 + 133 أ 115 , 251 + 300 ب 115 , 241 + 300 ج 22 , 000 + 399 120 , 000 + 200 114 , 041 + 1 , 500 الفحص هل كتبتم كل ٱ لشارات ٱ لثلاث؟ . 5 حلوا . 10 , 000 × 5 + 3 × 1 , 000 - 1 = أ 2 × ( 20 , 000 + 5 , 000 ) + 2 × 1 , 000 + 999 = ب الفحص هل حصلتم على نفس ٱ لنتيجة في ٱ لتمرينين؟ . 6 بدون أن تحسبوا بدقة ، حوطوا أقرب عدد إلى ٱ لنتيجة ، و ٱ لحرف ٱ لذي فوقه . الفحص اكتبوا ٱ لحرفين ٱ للذين حصلتم عليهما بحسب ٱ لترتيب : هل حصلتم على كلمة ترتبط ب ٱ لملابس؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר