עמוד:174

اختبروا أنفسَكم . 1 حلوا . 23 , 000 + 567 = أ = 22 , 021 + 1 , 547 = 33 , 569 - 10 , 000 ج = 33 , 772 - 10 , 202 د 110 , 000 + 3 , 567 = هـ = 112 , 024 + 1 , 544 و = 123 , 569 – 10 , 000 ز = 123 , 571 – 10 , 001 ح الفحص هل حصلتم في كل عمود على أعداد متتالية؟ . 2 واصلوا ٱ لمتواليات بقفزات متساوية ، و ٱ كتبوا مقدار ٱ لقفزة في كل متوالية . أ 69 , 800 69 , 900 مقدار ٱ لقفزة : ب 69 , 970 69 , 980 مقدار ٱ لقفزة : ج 71 , 000 72 , 000 مقدار ٱ لقفزة : الفحص هل وجدتم عددا يظهر في ٱ لمتواليات ٱ لثلاث ؟ ما هو؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר