עמוד:173

غير عادي أي مضلع هو ٱ لشاذ؟ حوطوه . التعليل : هل توجد إمكانيات أخرى؟ تحدﱟ حورية التحرية المقاعد في ٱ لطائرة مرتبة في صفوف ، في كل صف ثلاثة مقاعد . عند ٱ لنزول من ٱ لطائرة طلب من حورية أن تشخص شخصين يشتبه بهما بحسب هذين ٱ لرمزين : الشخصان ٱ لمشتبه بهما يجلسان في صف واحد . يجلس أحدهما بجانب ٱ لنافذة وعلى رأسه قبعة . أمامكم أزواج ممكنة . جدوا ٱ لشخصين ٱ لمشتبه بهما . تذكرة طيران المقعد : 38 تذكرة طيران المقعد : 36 تذكرة طيران المقعد : 63 تذكرة طيران المقعد : 62 تذكرة طيران المقعد : 57 تذكرة طيران المقعد : 55 تذكرة طيران المقعد : 50 تذكرة طيران المقعد : 49

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר