עמוד:167

. 29 واصلوا ٱ لمتواليات بحسب ٱ لتعليمات . أ تقدموا بقفزات : 100 , 000 600 , 000 ب تقدموا بقفزات : 10 , 000 960 , 000 ج تقدموا بقفزات : 1 , 000 996 , 000 د تقدموا بقفزات : 1 999 , 996 الفحص هل ٱ لعدد ٱ لخير ٱ لذي كتبتموه في كل ٱ لمتواليات هو ؟ 1 , 000 , 000 العدد 1 , 000 , 000 يسمى مليونا . . 30 حوطوا أعدادا حاصل جمعها هو مليون . مثال 600 , 000 150 , 000 350 , 000 750 , 000 200 , 000 450 , 000 350 , 000 250 , 000 200 , 000 600 , 000 300 , 000 100 , 000 800 , 000 450 , 000 550 , 000 650 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר