עמוד:158

. 16 أكملوا > أو < أو = . 393 , 939 400 , 141 أ 709 , 998 720 , 000 250 , 000 245 , 900 ج 888 , 999 900 , 000 د . 18 استعينوا ب ٱ لفعالية ٱ لسابقة ، وحلوا . 230 , 779 + 2 = هـ = 200 , 000 - 199 , 999 و = 208 , 999 + 1 ز = 500 , 000 – 2 ح . 17 في كل بند أكملوا ٱ لعدد ٱ لسابق و ٱ لعدد ٱ لتالي . مثال 810 , 431 810 , 432 810 , 433 أعرف العدد التالي للعدد 8 , 999 وأشتعي به . أكب مديبة في إسائيل هي القدس ، ويسَكبها حوالى ثاني مئة وخمسَون ألف نسَمة . ( صحيح لسَبة 2015 ) 209 , 000 - 1 = أ = 750 , 000 - 1 + 1 = 140 , 039 ج = 860 , 908 + 2 د

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר