עמוד:140

. 22 كان مع عدنان 2 , 000 شاقل ، و ٱ شترى قميصا بـ 80 شاقل . كان مع أفنان 3 , 000 شاقل ، و ٱ شترت حاسوبا . بعد ٱ لشراء تبقى مع كل منهما نفس ٱ لمبلغ من ٱ لنقود . كم سعر ٱ لحاسوب ٱ لذي ٱ شترته أفنان ؟ شاقل . أكملوا : = 3 , 000 - 2 , 000 – 80 . 23 بدون أن تحلوا ٱ لتمارين ، أكملوا في كل بند ٱ لعدد ٱ لناقص بحيث تحصلون على مساواة ) تكون نتيجتا ٱ لتمرينين متساويتين ( . غير عادي أ . أي ٱ لعداد ٱ لتية› تنتمي إلى ٱ لمجموعة؟ صلوا خطوطا من ٱ لعداد ٱ لملائمة إلى ٱ لمجموعة . ب . ا ُك ْت ُبوا ع َد َد ًا آخ َر َ ي َن ْت َمي إلى ٱ ل ْم َج ْموع َة : ج . اكتبوا عددا آخر ل ينتمي إلى ٱ لمجموعة : الفحص هل وجدتم خمسة أعداد تنتمي إلى ٱ لمجموعة ) بما فيها عددكم ( ؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר