עמוד:139

. 21 في كل بند حلوا ٱ لتمرين ٱ لول ، و ٱ ستعينوا به في حل ٱ لتمرينين ٱ لخرين . ب = 36 , 000 + 4 , 000 = 36 , 000 + 4 , 200 = 36 , 000 + 4 , 780 أ = 38 , 000 + 5 , 000 = 38 , 000 + 5 , 040 = 38 , 000 + 5 , 900 د = 75 , 000 + 15 , 000 = 75 , 016 + 15 , 000 = 75 , 100 + 15 , 100 ج = 22 , 000 – 5 , 000 = 22 , 045 – 5 , 000 = 22 , 907 – 5 , 000 و = 1 , 000 - 500 = 11 , 000 - 500 = 43 , 000 – 500 هـ = 23 , 000 – 1 , 000 = 23 , 000 – 1 , 500 = 23 , 000 – 1 , 700 في إسائيل يتعلم في المدارس البتدائية حوال تسَع مئة وواحد وشبعون ألف تلميذ . ( صحيح لسَبة 2015 ) حورية التحرية لونوا ٱ لخرزات أدناه بحيث تكون ملائمة للقلادة .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר