עמוד:135

. 14 اقفزوا إلى ٱ لمام بحسب مقدار ٱ لقفزة ٱ لمعطى . أ 30 , 070 مقدار ٱ لقفزة : 10 ب 15 , 700 مقدار ٱ لقفزة : 100 ج 16 , 000 مقدار ٱ لقفزة : 1 , 000 د 5 , 100 مقدار ٱ لقفزة : 10 , 000 هـ 20 , 460 مقدار ٱ لقفزة : 20 و 10 , 600 مقدار ٱ لقفزة : 200 ز 76 , 000 مقدار ٱ لقفزة : 2 , 000 ح 1 , 000 مقدار ٱ لقفزة : 20 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר