עמוד:134

31 , 000 - 700 = أ = 31 , 500 - 250 = 73 , 000 - 500 ج . 12 حلوا . يمكن ٱ لستعانة بتمرين آخر . مثال 36 , 800 + 200 = 37 , 000 54 , 300 + 700 = أ = 75 , 390 + 10 = 83 , 460 + 140 ج 43 , 806 + 4 = د = 19 , 900 + 100 هـ = 68 , 600 + 400 و تحدﱟ . 13 حلوا . يمكن ٱ لستعانة بتمرين آخر . مثال 74 , 000 - 10 = 73 , 990 69 , 000 - 100 = د = 73 , 000 - 900 هـ = 30 , 000 - 200 و

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר