עמוד:133

. 10 في كل بند حلوا ٱ لتمرين ٱ لول ، و ٱ ستعينوا به في حل ٱ لتمرينين ٱ لخرين . هـ 3 , 600 – 4 = 13 , 600 – 4 = = 43 , 600 – 4 ز 4 , 500 + 500 = 34 , 500 + 500 = + 500 = 75 , 000 أ 5 , 490 + 10 = 35 , 490 + 10 = = 85 , 490 + 10 ج 1 , 000 - 10 = 31 , 000 - 10 = - 10 = 12 , 990 ب 4 , 900 + 100 = 24 , 900 + 100 = = 64 , 900 + 100 د 9 , 800 + 200 = 29 , 800 + 200 = + 200 = 20 , 000 و 8 , 000 - 300 = 28 , 000 - 300 = - 300 = 17 , 700 ح 1 , 905 + 5 = 61 , 905 + 5 = = 85 , 905 + 5 تحدﱟ . 11 حلوا . 25 , 000 – 400 = أ 20 , 000 – 10 =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר