עמוד:131

. 5 أ . كم شخصا يسكن في كل بناية في ٱ لدولة ٱ لعشرية؟ ب . كم شخصا يسكن في كل شارع؟ ج . كم شخصا يسكن في كل حارة؟ د . كم شخصا يسكن في كل مدينة؟ هـ . كم شخصا يسكن في كل ٱ لدولة؟ . 6 أ . كم شخصا يسكن في 13 بناية؟ ب . كم شخصا يسكن في 73 بناية؟ ج . كم شخصا يسكن في 12 شارعا؟ . 7 في كل صباح يحصل كل شخص على جريدة . في كل رزمة جرائد توجد 100 جريدة . أ . في كم رزمة مرزومة جرائد شارع واحد؟ ب . في كم رزمة مرزومة جرائد حارة واحدة؟ ج . في كم رزمة مرزومة جرائد كل مدينة؟ د . في كم رزمة مرزومة جرائد كل ٱ لدولة؟ . 8 اكتبوا أعدادا ملائمة . أ 10 آحاد 10 عشرات 10 مئات 10 لآف ب 100 وحدة 100 عشرة 100 مئة 100 ألف ج 15 وحدة 15 عشرة 15 مئة 15 ألفا

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר