עמוד:122

. 7 قربوا إلى عشرات . استعينوا بمستقيم ٱ لعداد . مثال عندما نقرب عددا إلى عشرات ، نجد أقرب عدد إليه بعشرات كاملة . يقع ٱ لعدد 1 , 372 بين ٱ لعشرتين ٱ لكاملتين . 1 , 380 و 1 , 370 المنتصف بين هاتين ٱ لعشرتين ٱ لكاملتين هو ٱ لعدد . 1 , 375 1 , 372 يقع على يسار ٱ لمنتصف ، وأقرب إلى . 1 , 370 لذلك ، 1 , 372 يساوي ب ٱ لتقريب . 1370 نكتب هكذا : . 1 , 372 ≈ 1 , 370 . 8 قربوا إلى مئات . مثال عندما نقرب عددا إلى مئات ، نجد أقرب عدد إليه بمئات كاملة . 2 , 413 ≈ أ 1 , 398 ≈ 32 , 243 ≈ ج

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר