עמוד:115

« تمعنوا في ٱ لخريطة ، وأجيبوا عن ٱ لسئلة . أ . في أي بلدة يوجد 7 , 417 نسمة أكثر من يوكنعام ٱ لعليا؟ التمرين : الجواب : ب . كم ٱ لفرق بين عدد سكان راهط وعدد سكان نتي ڤ وت؟ التمرين : الجواب : ج . كم هو عدد سكان رعنانا ويوكنعام ٱ لعليا معا؟ التمرين : الجواب : د . جدوا تراكيب من بلدتين عدد ٱ لسكان فيهما معا أكثر من 90 , 000 نسمة . المكانية : 1 و . المكانية : 2 و . هـ . في أي بلدة عدد ٱ لسكان أكبر 3 مرات ب ٱ لتقريب من عدد سكان كفار يونه؟ التمرين : الجواب : . 6 أكملوا بحسب رسم " في أعماق ٱ لبحر " ٱ لموجود في ٱ لصفحتين : 93 - 92 أ . وزن ٱ لحوت ٱ لمقوس ٱ لرأس أكبر بـ من وزن ٱ لحوت ٱ لشمالي . التمرين : ب . وزن ٱ لحوت ٱ لقاتل أصغر بـ من وزن ٱ لقرش ٱ لحوتي . التمرين : ج . أيهما يزن أكثر ، حوتان شماليان أم ٱ لحوت ٱ لمقوس ٱ لرأس؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר