עמוד:113

. 3 حلوا . 29 , 021 + 315 = أ = 34 , 120 + 5 , 001 = 25 , 004 + 12 , 020 ج = 101 + 56 , 101 د 84 , 142 - 101 = هـ = 65 , 340 - 2 , 200 و = 25 , 774 - 1 , 601 ز = 96 , 603 - 2 , 102 ح . 4 حلوا . 32 , 340 + = 38 , 440 أ 11 , 202 + = 41 , 302 1 , 200 + = 39 , 301 ج غير عادي أ . أي ٱ لعداد ٱ لتية› تنتمي إلى ٱ لمجموعة؟ صلوا خطوطا من ٱ لعداد ٱ لملائمة إلى ٱ لمجموعة . 33 , 009 - = 31 , 008 د 62 , 222 - = 12 , 002 هـ 89 , 880 - = 9 , 060 و ب . ا ُك ْت ُبوا ع َد َد ًا آخ َر َ ي َن ْت َمي إلى ٱ ل ْم َج ْموع َة : ج . اكتبوا عددا آخر ل ينتمي إلى ٱ لمجموعة : الفحص هل وجدتم خمسة أعداد تنتمي إلى ٱ لمجموعة ) بما فيها عددكم ( ؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר