עמוד:101

. 10 حلوا . يمكن ٱ لستعانة ببيت ٱ لعداد ٱ لموجود في ٱ لورقة ٱ لقابلة للمحو . = 6 × 10 , 000 + 4 × 1 , 000 + 2 × 100 + 1 × 10 + 4 × 1 أ = 5 × 10 , 000 + 2 × 1 , 000 + 4 × 100 + 5 × 1 = 9 × 10 , 000 + 5 × 100 + 4 × 10 + 7 × 1 ج = 5 × 10 , 000 + 7 × 1 , 000 + 6 × 10 + 2 × 1 د . 11 في كل بند ٱ كتبوا تمرينا ملائما للمبنى ٱ لعشري . يمكن ٱ لستعانة ببيت ٱ لعداد . 35 , 409 = 3 10 , 000 + 5 1 , 000 + 4 100 + 9 1 مثال = 7 , 326 أ = 17 , 326 = 4 , 560 ج = 24 , 560 د = 8 , 989 هـ = 88 , 989 و . 12 حلوا . 900 + 4 , 000 + 30 + 1 = أ = 10 , 000 + 400 + 30 + 1 = 10 , 000 + 30 + 200 + 7 ج = 90 , 000 + 4 , 000 + 1 + 30 د يفضل الطلب من التلاميذ تمثيل قسم من التمارين بواسطة بطاقات العداد أو بواسطة الجدول القابل للمحو .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר