עמוד:97

. 3 استخدموا ورقتي ٱ لنقاط ٱ لقابلتين للمحو ، وأجيبوا . أ . كم نقطة توجد في ٱ لورقتين معا؟ > اكتبوا ٱ لعدد في بيت ٱ لعداد . > ك َم ْ أ َل ْف ًا يوج َد ُ في ؟ 20 , 000 ب . علموا 17 , 000 نقطة . كم ألفا يوجد في ؟ 17 , 000 ج . علموا 19 , 000 نقطة . كم ألفا يوجد في ؟ 19 , 000 . 4 أكملوا . أ العدد : العدد ب ٱ لكلمات : ب العدد : العدد ب ٱ لكلمات :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר