עמוד:90

. 13 « أحد ٱ لعداد ٱ لمكتوبة بجانب كل تمرين ، هو نتيجته . بدون أن تحسبوا بدقة ، حوطوا ٱ لنتيجة في كل بند . أ 1 , 780 + 1 , 904 = 2 , 894 3 , 684 4 , 204 ب 875 + 6 , 175 = 6 , 870 8 , 150 7 , 050 ج 6 , 796 - 1 , 608 = 5 , 788 4 , 808 5 , 188 د 3 , 057 - 2 , 149 = 908 1 , 908 98 « حلوا ٱ لتمارين في ٱ لدفتر ، و ٱ فحصوا أجوبتكم . الك ِتابة السَرية - أشكال مكان الأعداد . 14 ما هو ٱ لعدد ٱ لملائم للشكل ؟ عوضوا أعدادا مكان ٱ لشكال و ٱ فحصوا . مثال

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר