עמוד:82

ب . > علموا في ٱ لرسم ٱ لموجود في ٱ لصفحة ٱ لسابقة 1 , 000 نقطة . كم ألفا يوجد في عشرة لآف ؟ 1 , 000 × = 10 , 000 > علموا في ٱ لرسم 100 نقطة . كم مئة توجد في عشرة لآف ؟ 100 × = 10 , 000 . 2 بنى راوي ٱ لعدد 5 , 325 بواسطة ٱ لبطاقات : راوي أ . أكملوا : 1 × + 10 × + 100 × + 5 , 325 = 5 × 1 , 000 ب . > اكتبوا ٱ لعدد 5 , 325 في بيت ٱ لعداد . > ما هو رقم ٱ لمئات في ٱ لعدد؟ > ما هي قيمة ٱ لرقم 2 في ٱ لعدد ؟ 5 , 325 حوطوا : 20 / 2 , 000 / 2 / 200 > الرقم 5 يظهر في ٱ لعدد مرتين . ما هي قيمته في كل مرة من هاتين ٱ لمرتين؟ ج . في آخر ٱ لكتاب مرفقة ورقتان قابلتان للمحو . اعملوا على ورقة ٱ لنقاط ٱ لمعلمة ب ٱ لحرف أ . علموا 5 , 325 نقطة . د . كم نقطة بقيت غير معلمة في ٱ لورقة؟ أكملوا : 5 , 325 + = 10 , 000 هـ . استعينوا بورقة ٱ لنقاط و ٱ كتبوا ثلاثة تمارين جمع أخرى نتيجتها هي : 10 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר