עמוד:78

. 5 أكملوا . كم عدد ٱ لمكانيات ٱ لتي فيها تشير ٱ لساعة إلى ساعة كاملة و ٱ لزاوية بين ٱ لعقربين هي زاوية قائمة ) زاوية مقدارها ° ؟ ) 90 . ارسموا عقربين ، وأكملوا . الساعة الساعة في ٱ لساعة 3 و ٱ لنصف ، ٱ لزاوية بين عقربي ٱ لساعة ليست قائمة . اشرحوا ٱ لسبب : كم مقدار ٱ لزاوية بين ٱ لعقربين في ٱ لساعة ؟ 1 حوطوا . يمكن ٱ لستعانة ب ٱ لبند أ . ° 90 / 30 / 12 / 5 ارسموا عقربين ملائمين للساعة 4 وعلموا ٱ لزاوية بينهما . كم مقدار ٱ لزاوية بين ٱ لعقربين في ٱ لساعة ؟ 4 حوطوا . ° 180 / 120 / 12 / 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר