עמוד:75

عودة إلى الحسَاب الزوايا و ٱ لساعة . 1 حوطوا ٱ لزوايا ٱ لقائمة . ي ُم ْك ِن ُ ٱ لستعانة بمسطرة مثلث أو بورقة . الفحص هل حوطتم أربع زوايا قائمة؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר