עמוד:74

. 8 أكملوا إمكانيات مختلفة ، إذا أمكن . أ كسور أكبر من 1 ب كسور أصغر من 1 ج كسور تساوي 1 الفحص هل في أحد ٱ لبنود ، أكملتم كسرا واحدا فقط؟ . 9 أكملوا . استعينوا بهذه ٱ لعيدان : . 10 أكملوا إمكانيتين مختلفتين . ي ُم ْك ِن ُ ٱ لستعانة بعيدان ٱ لكسور . كست رأسي بسَبب الكسَور !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר