עמוד:55

. 10 المقارنة بـ 1 أ . صلوا خطا من كل عظمة إلى ٱ لكلب ٱ لملائم لها . استعينوا بعيدان ٱ لكسور . أصغر من 1 يسَاوي 1 أكب من 1 ب . اكتبوا كسورا أخرى تساوي : 1 ما ٱ لمشترك لكل ٱ لكسور ٱ لتي تساوي ؟ 1 ج . أكملوا بحيث تحصلون على كسور أصغر من : 1 ما هي ٱ لعلاقة بين ٱ لبسط و ٱ لمقام في كل كسر أصغر من ؟ 1 د . أكملوا بحيث تحصلون على كسور أكبر من : 1 ما هي ٱ لعلاقة بين ٱ لبسط و ٱ لمقام في كل كسر أكبر من ؟ 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר