עמוד:36

د كسور متنوعة مع المعلم / ة . 1 تمعنوا في تجميعة عيدان ٱ لكسور . أ . هل يمكن ضم عود مثل هذا إلى ٱ لتجميعة ؟ اشرحوا . ب . ما ٱ لمشترك لكل ٱ لعيدان؟ . 2 خذوا عود ٱ لرباع ولونوا فيه 3 أقسام ، هكذا : أ . إلى كم قسم متساو قسمت ٱ لوحدة؟ ب . كم قسما لون؟ 3 الكسر ٱ لملائم : 4 . 3 لونوا 4 أخماس . هذا الكس يسَمى ثلاثة أرباع ( أو ثلاثة على أربعة ) . أ . اكتبوا كسرا ملائما : ب . إلى كم قسم متساو قسمت ٱ لوحدة؟ عدد ٱ لقسام ٱ لمتساوية يسمى مقام ٱ لكسر . ج . كم قسما لون؟ عدد ٱ لقسام ٱ لملونة يسمى بسط ٱ لكسر .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר