עמוד:27

مع المعلم / ة على ٱ للوح كان مرسوما هكذا : . القسَم الملون في الرشم يلائه الكس 6 باسم الكس 2 يلائ ِم أيضا الق ِسَم الملون . 3 4 2 ول ِذل ِك = . 6 3 ن ِقاش ه َل ْ ص َد َق َت ْ س ُهاد؟ ا ِش ْ َ حوا . . 6 استعينوا ب ٱ لرسوم ، وأكملوا بحيث تحصلون على كسور متساوية . مثال سهاد

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר