עמוד:12

. 11 وصلت إلى ٱ لمنجرة بضع طلبيات من أثلاث ٱ للواح . ه َل ْتكفي ٱ للواح ٱ لكاملة كل طلبية؟ الطلبية اللواح ٱ لكاملة هل تكفي؟ أ 8 أثلاث ٍ نعم / ل اشرحوا : ب 13 › ثلثا نعم / ل اشرحوا : ج 20 › ثلثا نعم / ل اشرحوا : د 9 أثلاث ٍ نعم / ل اشرحوا :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר