עמוד:10

. 9 لونوا بحسب ٱ لكسور ٱ لمعطاة . ي ُم ْك ِن ُإزالة أو إضافة خطوط تقسيم عند ٱ لحاجة . أ ثلثان ب ثلث ج ثلث د ثلثان هـ 0 أثلاث و 3 أثلاث ز ثلث ح ثلث ط ثلث ي ثلثان

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר