עמוד:99

לבסוף יש פעילויות שבהן שתי קבוצות . אין בכיתה ד עיסוק ביחסים בין קבוצות או בדיאגרמת ון , אולם הפעילויות נועדו להכשיר את הקרקע לעיסוק בנושאים האלה בכיתות הגבוהות יותר . לכן יש פעילויות שבהן שתי קבוצות המוגדרות כל אחת על ידי תנאי אחר , ועל התלמידים למצוא איברים השייכים לשתי הקבוצות , איברים השייכים לקבוצה אחת ולא לאחרת או איברים שאינם שייכים לשום קבוצה . לדוגמה : יוצא מן הכלל האוצר שמור באחת הכספות . עזרו ליואש הבלש למצוא את הכספת הנכונה והקיפו אותה . רמז : האוצר שמור בכספת שהמספר שלה שייך לשתי הקבוצות . בפעילות הזאת נתונות שתי קבוצות המוגדרות על ידי תנאי אחד או שני תנאים , ועל התלמידים לחפש את האיבר השייך לשתי הקבוצות ( . ( 2 , 504 נוסף על פעילויות הקבוצות יש בספרי כיתה ד פעילויות של מציאת יותר דופן . כמו בשנים קודמות , בפעילויות יוצא דופן יש יותר מאפשרות אחת לפתרון , ולכל אפשרות נימוק משלה . הדיון בנימוקים השונים חשוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר