עמוד:88

א . מבוא בפינת מושית הבלשית חוקרים סדרות שיש בהן חוקיות . רוב הפעילויות בספר 12 עוסקות בחוקיות בלוח מספרים שהמספרים בו מסודרים בשורות של , 5 בעזרת סיפור על חניון אוהלים בשמורת טבע . בשמורת הטבע אפשר לשכור אוהל ללינת לילה . האוהלים מסודרים בשורות של 5 אוהלים . הפעילויות האלה ממשיכות את פעילויות המושבים במטוס בספר 10 ואת פעילויות בניין הדירות בספר , 11 שעסקו בחקר חוקיות בלוחות מספרים שהמספרים בהם מסודרים בשורות של 3 ובשורות של , 4 בהתאמה . כמו כן יש בספר שתי פעילויות העוסקות בחוקיות של סדרות מתפתחות ובביטוי מספרי שלהן . מושית הבלשית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר