עמוד:85

פעילויות 9 – 6 עוסקות בתרגילי חזקה שהמעריך או הבסיס שלהם הוא . 1 בפעילות 6 התלמידים לומדים שהתוצאה של תרגילי חזקה שהבסיס שלהם הוא 1 היא תמיד . 1 ההסבר לכך נעוץ בתרגיל הכפל המתאים , שבו הגורם החוזר הוא תמיד . 1 לדוגמה : . 1 = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1 בפעילות 7 התלמידים לומדים שאי אפשר להתאים תרגיל כפל לתרגיל חזקה שהמעריך שלו הוא , 1 ולכן תוצאות התרגילים האלה הן הבסיסים עצמם . לדוגמה : . 6 = 6 פעילויות 14 – 10 עוסקות בתרגילי חזקה שהבסיס שלהם הוא . 10 כהכנה לפעילות 10 אפשר לבקש מהתלמידים לפתור תרגילי כפל ב - , 10 ב - 100 וב - 1 , 000 כדי להמחיש את השינוי במספר , לדוגמה : פתרו את התרגיל . 5 × 10 = בלי לפתור , מהן תוצאות התרגילים 5 × 100 = ו - = ? 5 × 1 , 000 בפעילות 10 על התלמידים להבין שלתרגיל חזקה שהבסיס שלו הוא 10 מתאים תרגיל כפל שהגורם החוזר בו הוא . 10 לפיכך לתרגיל 10 מתאים התרגיל . 10 × 10 × 10 = 1 , 000 בדיון התלמידים יכולים להגיע להכללה שמספר האפסים בתוצאה תלוי בגודל המעריך . מושית הבלשית עמוד – 185 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 96 – 87 ) כמה קוקוסים יש פה ? 1 3 או ? 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר