עמוד:84

ג . בסיס ומעריך ) עמודים 185 - 180 ( ליחידה הזאת כמה מטרות : א . להכיר את המונחים " בסיס " ו " מעריך " . ב . לעסוק באופן מפורט יותר בשני סוגים של תרגילי החזקה השימושיים יותר : מספרים ריבועיים ( המעריך 2 ) מספרים שהם חזקות של 10 ( הבסיס . ( 10 ג . ללמוד לפתור תרגילי חזקה שהבסיס שלהם הוא – 1 תוצאתם של תרגילים כאלה היא תמיד 1 משום שלתרגיל חזקה שהבסיס שלו הוא 1 מתאים תרגיל כפל חוזר שבו כופלים את המספר 1 שוב ושוב . ד . ללמוד לפתור תרגילי חזקה שהמעריך שלהם הוא , 1 לדוגמה : . 5 = 5 למעשה אין תרגיל כפל המתאים לתרגיל חזקה כזה , והתוצאה היא הבסיס עצמו . כהכנה לפעילות 4 אפשר להציג לתלמידים לוח כפל שאינו מסומן ולשאול אותם אם יכולים להיות בו מספרים ריבועיים והיכן הם יהיו מסודרים . חשוב לציין שאמנם המספר 36 הוא ריבועי ונמצא באלכסון המרכזי , אך אפשר למצוא אותו בלוח הכפל גם במקומות אחרים ( , 9 × 4 , ( 4 × 9 וכך גם המספרים הריבועיים 16 ו - . 4 מומלץ לקשר את פעילות 4 לפעילות 3 ולשאול את התלמידים אם הם סימנו בלוח גם את התוצאות של תרגילי החזקה שבפעילות . 3 יש לשים לב לכך שאם הבסיס שכתבו גדול מ - , 10 התוצאה גדולה מ - , 100 ולכן לא תימצא בלוח הכפל . כדאי לדון עם התלמידים ולשאול אותם מדוע המספרים הריבועיים נקראים כך , כפי שמוצע בפעילות . 5 אפשר לדבר על שטח של ריבוע ועל מצב אחר שבו פריטים מסודרים בצורת ריבוע ולשאול מהו תרגיל החזקה המתאים למציאת מספר הפריטים בסידור הזה . לדוגמה : לפניכם חפיסה של ריבועי שוקולד או עוגה ריבועית המחולקת למנות : מה מספר הריבועים ( או המנות )? 4 = 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר