עמוד:77

שוב חישוב - ארבע פעולות חשבון עמודים 174 – 170 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא ארבע פעולות חשבון . בפעילות 1 אפשר לבקש מהתלמידים להכליל – מתי יתקבלו תרגילים המצריכים המרה בחיבור ובחיסור ? הנה תשובות אפשריות לפעילות : 2 . 2 השלימו ספרות כך שיתקבלו תרגילים פתורים נכון . השלימו אפשרויות שונות . אפשר להציג תשובות שונות של תלמידים לכל סעיף ולדון בהן . לדוגמה , בסעיף ב אפשר לשאול מה הגורם החד - ספרתי הקטן ביותר שאפשר להשלים ( 4 ) והגדול ביותר שאפשר להשלים ( . ( 7 פעילות 5 עוסקת בתכונות של 0 ושל , 1 שתלמידים נוטים להתבלבל בהן . הנה התשובות של הפעילות הזאת : . 5 השלימו + או - או × או : ואת המספרים 0 או . 1 השלימו אפשרויות שונות . בדקו את עצמכם עמודים 169 – 168 בחלק הזה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר