עמוד:67

פעילות 6 נועדה לתרגל סרטוט דיאגרמות . בדיאגרמה של שירה על התלמידים לבחור את ההפרש בין השנתות . אם יבחרו הפרש של , 1 , 000 ייווצר מצב שבו לא תהיה שנת המתאימה למספר תלמידי התיכון ( . ( 1 , 500 עליהם להסיק שכדי לבנות את הדיאגרמות במקום שהוקצה לכך בספר , כדאי להם לבחור הפרש של . 500 בפעילות 7 התלמידים מסרטטים דיאגרמות במחברת , ועליהם להחליט מה יהיה ההפרש בין השנתות ומאיזה מספר להתחיל . חשוב להדגיש שאין פתרון נכון אחד , ויש יותר מדרך אחת לסרטט את הדיאגרמות . למשל , בסעיף א תלמיד אחד יכול לבחור הפרש של 25 בין השנתות על הציר האנכי ותלמיד אחר הפרש של . 50 מה שחשוב הוא שיצליחו לסרטט את הדיאגרמה בתוך העמוד ולא לחרוג ממנו , ושיהיה אפשר לקרוא את המידע באופן ברור . כך למשל , אם יבחר תלמיד בהפרש של 10 בין השנתות , הדיאגרמה עלולה להיות גבוהה מדי ולא להיכנס בעמוד , וגם יהיה קשה יותר לסרטט אותה . אם יבחר בהפרש של , 200 יהיה קשה לסרטט את 350 כי לא תהיה שנת המתאימה למספר הזה . כדאי לדון עם התלמידים בדרכים השונות שבהן סרטטו את הדיאגרמות ולהציג אותן לכיתה . שימו לב : בדיאגרמה שלי ההפרש בין השנתות על הציר האנכי הוא . 50 איזה הפרש כדאי לי לבחור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר