עמוד:66

עמודים 142 – 138 פעילות 4 משמשת חזרה על נושאים שנלמדו בכיתה ג . התלמידים מתנסים באיסוף נתונים ובסרטוט דיאגרמה . פעילויות 5 ו - 6 נועדו לתרגל סרטוט דיאגרמות ולמקד את תשומת לב התלמידים בהחלטות הנדרשות כשמסרטטים דיאגרמה , לדוגמה איזה הפרש לעשות בין השנתות ומאיזה מספר להתחיל את הציר האנכי . בפעילות 5 התלמידים פוגשים דיאגרמה שבה הציר האנכי אינו מתחיל מ - . 0 עליהם לסרטט את הדיאגרמה בהתאם לנתונים . הדרך הטובה ביותר ללמוד היא על ידי עשייה . לכן בדיון מוצע לתלמידים לנסות לסרטט על דף משובץ דיאגרמה מתאימה המתחילה מ - . 0 דיון מדוע לדעתכם המספרים על הציר האנכי מתחילים מ - ? 100 נסו לצייר על דף משובץ דיאגרמה מתאימה המתחילה מ - . 0 האם הצלחתם ? התלמידים יידרשו להחליט מה יהיה ההפרש בין השנתות – אם ההפרש יהיה , 10 לא יהיה אפשר להציג את ההבדל בין מספרי התלמידים בכל שכבה . אם ההפרש יהיה , 1 לא יהיה אפשר לסרטט את הדיאגרמה בדף משבצות של מחברת , ויהיה צורך בדף גדול מאוד . משיקולים של מקום , ומתוך רצון להציג את הנתונים באופן ברור וקריא , כדאי להתחיל את הציר האנכי מ - . 100 אפשר כמובן להתחיל גם ממספרים אחרים ( למשל מ - . ( 90 השאלה השנייה בדיון נועדה לפתח אצל התלמידים את היכולת לצרוך מידע באופן ביקורתי . בדיאגרמה של ניר העמודה של תלמידי כיתות ב גבוהה פי 2 מהעמודה של תלמידי כיתות א . האם מספר התלמידים בכיתות ב גדול פי 2 ממספר התלמידים בכיתות א ? כשהציר האנכי אינו מתחיל מ - , 0 יכול להיווצר מצב שבו הגובה של עמודה אחת כפול מהגובה של עמודה אחרת אף על פי שאינה מייצגת מספר הכפול בגודלו . מטרת הדיון היא להדגיש את התופעה הזאת ולכוון את התלמידים להביא בחשבון את המספרים שבדיאגרמה ואת המספר שהציר מתחיל ממנו , ולא להסתמך רק על מראה עיניים . צורת הייצוג בדיאגרמה יכולה פעמים רבות להמחיש את המידע המוצג ולסייע בקריאת הנתונים ובהבנתם , אבל במקרים מסוימים – כמו במקרה הזה – היא יכולה גם להטעות . אילו התחילה הדיאגרמה מ - , 0 האם גם אז הייתה העמודה של תלמידי כיתות ב גבוהה פי 2 מהעמודה של תלמידי כיתות א ? אילו התחילה הדיאגרמה מ - , 0 ההבדלים בין העמודות היו נראים קטנים יותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר