עמוד:59

בפעילות 12 נתון פירוק של מספר לגורמים ראשוניים ( , ( 2 × 5 × 5 × 7 ועל סמך הפירוק הזה התלמידים נשאלים מה נכון בנוגע למספר : המספר זוגי כי 2 הוא אחד הגורמים שלו . המספר מתחלק ב - 5 והוא כפולה של 7 כי 7 ו - 5 הם גורמים שלו . המספר אינו מתחלק ב - 3 כי 3 אינו גורם שלו , ומאותה סיבה אינו כפולה של . 6 ספרת היחידות של המספר היא , 0 והוא מתחלק ב - 10 כי גם 2 וגם 5 הם גורמים שלו . כדאי מאוד לתת לתלמידים פעילות דומה בפירוק ארוך יותר , שקשה יותר לחשב את המכפלה שלו , למשל הפירוק . 2 × 5 × 5 × 5 × 7 × 11 בפעילות 13 כדאי לעודד את התלמידים לנמק את תשובותיהם . הנה דוגמאות לנימוקים : אפשר לראות קשרים בין המספרים , למשל : , 250 = 125 × 2 ולכן הפירוק של 250 הוא הפירוק של 125 כפול . 2 אפשר לשים לב ש - 243 אינו זוגי , והוא כפולה של , 9 ולכן משני הפירוקים שהגורם 3 מצוי בהם פעמיים רק אחד מתאים , וכן הלאה . הנה התשובות של הפעילות הזאת : . 13 מתחו קו מכל מספר אל הפירוק שלו לגורמים ראשוניים . נסו לענות בלי לחשב . בדיקה האם כל הקווים עוברים דרך הכוכבים ? מושית הבלשית עמוד – 123 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 96 – 87 ) בדקו את עצמכם עמודים 125 – 124 בחלק הזה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר