עמוד:58

בפעילות , 10 המוגדרת גם היא אתגר , יש קושי נוסף : שני המספרים השונים צריכים להתחלק ב - , 4 כלומר בכל פירוק המספר 2 צריך להופיע פעמיים . דוגמאות לפתרונות אפשריים : בפעילות 11 התלמידים מתבקשים לבחור את הפירוק של מספר לגורמים ראשוניים בלי לפתור את התרגילים . הנה הסברים אפשריים : . 11 הקיפו בלי לפתור את התרגילים . בכל סעיף יש תשובה נכונה אחת . א מהו הפירוק של המספר 414 לגורמים ראשוניים ? 2 × 3 × 3 × 23 או 7 × 11 × 23 הסבירו : 414 הוא מספר זוגי , ולכן הגורם 2 צריך להימצא בפירוק . ב מהו הפירוק של המספר 700 לגורמים ראשוניים ? 2 × 2 × 5 × 5 × 7 או 2 × 2 × 3 × 3 × 7 הסבירו : 00 הוא כפולה של , 5 ולכן הגורם 5 צריך להימצא בפירוק . ג מהו הפירוק של המספר 315 לגורמים ראשוניים ? 2 × 3 × 5 × 7 או 3 × 3 × 5 × 7 הסבירו : 315 הוא כפולה של , 9 ולכן הגורם 3 צריך להימצא בפירוק פעמיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר