עמוד:57

אחרי שמדגימים פירוק למספר בדרך אחת , כדאי לשאול את התלמידים מה קורה אם מתחילים לפרק את המספר בדרך אחרת . האם מקבלים את אותם גורמים ? בוחרים תרגיל אחר , מאלה שהציעו התלמידים , מתחילים לפרק את 72 לגורמים ראשוניים מהתרגיל החדש ומשווים בין הגורמים שהתקבלו בשתי דרכי הפירוק . לפני שהתלמידים מפרקים את המספרים שבפעילות 6 לגורמים ראשוניים , אפשר לבקש מהם לשער : לאילו מהמספרים הנתונים הפירוק למספרים ראשוניים יהיה הארוך ביותר ? הקצר ביותר ? לאילו מהמספרים הנתונים יהיה מספר הגורמים הראשוניים השונים המועט ביותר ? מספר הגורמים השונים הרב ביותר ? הפירוק הקצר ביותר הוא של המספרים 111 = 37 × 3 ) 111 ) ו - . ( 95 = 5 × 19 ) 95 למספר 81 יש מספר הגורמים השונים המועט ביותר - רק הגורם . ( 81 = 3 × 3 × 3 × 3 ) 3 התלמידים רואים בדוגמאות רבות שבכל פעם שמפרקים מספר לגורמים ראשוניים מקבלים את אותם גורמים , ואין חשיבות לסדר הגורמים בתרגיל כפל , כפי שמסכמים בסוף פעילות . 7 הנה הפירוק שקיבלתי : 90 = 5 × 2 × 3 × 3 אני קיבלתי פירוק אחר : 90 = 2 × 3 × 3 × 5 דפנה רחל בפעילות 8 התלמידים נעזרים בפירוק של המספר 50 לגורמים ראשוניים כדי לפרק מספר אחר שהוא כפולה של . 50 כך התלמידים מתרגלים את תכונות הכפל . הנה הפירוק בסעיף ג לדוגמה : הפירוק של 50 הוא . 50 = 2 × 5 × 5 מהו הפירוק של ? 350 אפשר להציג את 350 כמכפלה של 50 ו - : 7 עמודים 123 – 121 בפעילות , 9 המוגדרת אתגר , התלמידים מיישמים את מה שלמדו עד כה . כדי לקבל שני מספרים שונים , יש לבחור ארבעה גורמים ראשוניים שאינם זהים בשני הפירוקים . אפשר להזכיר לתלמידים לכתוב רק מספרים ראשוניים בשורה האחרונה בפירוק . כדאי לתת להם להתנסות ולאפשר להם לטעות ולכתוב את אותם גורמים בסדר שונה בכל פירוק . התלמידים יגלו שמתקבלים אותם מספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר