עמוד:56

בעמוד 117 יש סיכום של הנושא : תרגיל הכפל הארוך ביותר שאפשר לכתוב למספר נקרא פירוק המספר לגורמים ראשוניים . כתב סתרים - צורות במקום מספרים עמוד 117 בפעילות 5 המספרים 5 ו - 23 הם מספרים ראשוניים , ולכן המספרים השלמים החיוביים היחידים המתאימים לצורות כשהמכפלה היא 5 הם 1 ו - , 5 וכשהמכפלה היא 23 הם 1 ו - . 23 ייתכן שיהיו תלמידים שיציעו מספרים מתאימים אחרים שאינם שלמים או חיוביים . עמודים 120 – 118 בעמודים האלה התלמידים ממשיכים לפרק מספרים לגורמים ראשוניים , ומוצגת להם דרך מקוצרת לעשות זאת . הדרך המקוצרת דומה מאוד לדרך המפורטת שהוצגה בעמודים הקודמים . הנה דוגמה לפירוק המספר 72 לגורמים ראשוניים בשתי הדרכים : הדרך המפורטת הדרך המקוצרת לפני שמציגים את הדרך המקוצרת לפירוק המספר , כדאי לבקש מהתלמידים תרגילי כפל ( של שני גורמים ) שתוצאתם 72 ולכתוב אותם על הלוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר