עמוד:44

שוב חישוב - בעיות מילוליות חד - שלביות עמודים 104 – 100 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא בעיות מילוליות חד - שלביות . כדי לפתור את הבעיות המילוליות שבפעילות 1 יש להשתמש בפעולות שונות , ועל התלמידים להחליט באיזו פעולה להשתמש כדי לפתור כל בעיה בהתאם למצב המתואר בה . בפעילות 2 כדאי לדון עם התלמידים בתרגילים ובבעיות שכתבו . בפעילות 3 יש לשים לב להבחנה בין הגדלה ( או הקטנה ) פי ובין הגדלה ( או הקטנה ) ב - . כמו כן יש לשים לב לנתון העיקרי התקף לכל השאלות : כמות הגשם שירדה בבאר שבע בחורף הייתה 200 מילימטרים . בסעיף ב יש שתי אפשרויות לכמות הגשם שירדה באילת : 10 מ " מ ( אם היא קטנה פי 20 מ - 200 מ " מ שירדו בבאר שבע ) , או 20 מ " מ ( אם היא קטנה פי 10 מ - 200 מ " מ שירדו בבאר שבע ) . הרמז מוביל לכך שהתשובה הנכונה היא 20 מ " מ ( כי המספר 10 אינו מתחלק ב - . ( 4 באופן דומה , יש שתי אפשרויות לכמות הגשם שירדה בשדה בוקר : 90 מ " מ ( אם היא קטנה ב - 110 מ " מ מ - 200 מ " מ שירדו בבאר שבע ) , או 110 מ " מ ( אם היא קטנה ב - 90 מ " מ מ - 200 מ " מ שירדו בבאר שבע ) . הרמז מוביל לכך שהתשובה הנכונה היא 90 מ " מ ( כי המספר 110 אינו מתחלק ב - . ( 3 בדקו את עצמכם עמודים 99 – 97 בחלק הזה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר