עמוד:38

לדוגמה , בפעילות : 9 . 9 תהל פתרה את התרגיל 708 : 7 = כך : ( שארית 708 : 7 = 100 ( 8 את טועה ! אבל למה ? הרי 7 × 100 + 8 = 708 תהל דיון האם תהל באמת טועה ? הסבירו . מורן שימו לב שבתוצאה שקיבלה תהל השארית היא . 8 כשבודקים את התוצאה יש לבדוק תחילה את השארית . במקרה הזה השארית ( 8 ) גדולה מהמחלק ( , ( 7 ולכן ברור שהתשובה שגויה . מושית הבלשית עמוד – 80 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 96 – 87 ) עמודים 82 – 81 בפעילויות 14 – 11 עוסקים בתרגילי חילוק שתוצאתם 0 או 0 עם שארית כלשהי . בפעילות 11 התלמידים מתבקשים לנסות לפתור תרגיל שבו המחולק קטן מהמחלק . עד כה הם עסקו בתרגילים כאלה רק במקרים שבהם המחולק היה 0 ( למשל : . ( 0 : 12 = , 0 : 5 = במקרים האלה התוצאה היא 0 ללא שארית . אפשר להסביר את הפתרון של נטע לתרגיל , ( שארית , 2 : 7 = 0 ( 2 בעזרת מצב מתאים . למשל : כמה משובעים אפשר לבנות מ - 2 גפרורים ? או כמה מגדלים של 7 קומות אפשר לבנות משתי קוביות ? ( מצבים כאלה הופיעו בפעילויות רבות בכיתה ג . ) לחלופין אפשר להציג לתלמידים מצב של חלוקה לקבוצות שוות : בשקית 2 סוכריות . איך אפשר לחלק אותן שווה בשווה בין 7 ילדים ? בפעילות 13 פותרים תרגילי חילוק שיש בהם אותם מספרים אך בסדר שונה . גם אם התלמידים פותרים את התרגילים בלי להיעזר במצבים מתאימים , כדאי לבקש מהם להתאים שאלה מילולית לכל אחד מהתרגילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר