עמוד:34

הדיון בפעילות 15 מכוון לאפשרות לחסוך שורה בפתרון כשבגורם השני יש 0 בספרת היחידות . הדבר נכון הן לדרך המפורטת והן לדרך המקוצרת . שימו לב לסעיפים ב ו - ד בפעילות 16 ולהערה למורה שבתחתית עמוד . 66 אם רוצים לחסוך שורה בפתרון יש להחליף את הסדר בין הגורמים . לדוגמה , בסעיף ב : בפעילות 17 יש תרגילי כפל של מספר תלת - ספרתי במספר דו - ספרתי . אין הבדל מהותי בין פתרון תרגילים כאלה ובין פתרון התרגילים הקודמים שנלמדו . עמודים 74 – 67 פעילויות 29 – 18 נועדו לחזק את תובנת המספרים . הנה דוגמאות להסברים של תלמידים בנוגע לפתרונות של שניים מהתרגילים בפעילות 19 בעל פה : 4 × 250 = 1 , 000 ד כי . 4 × 25 = 100 רצוי לחדד את ההסבר : 250 גדול מ - 25 פי , 10 ולכן המכפלה של 250 ו - 4 גדולה מהמכפלה של 25 ו - 4 פי . 10 320 × 20 = 6 , 400 ז כי . 32 × 2 = 64 רצוי לחדד את ההסבר : 320 גדול מ - 32 פי 10 ו - 20 גדול מ - 2 פי , 10 ולכן המכפלה של 320 ו - 20 גדולה מהמכפלה של 32 ו - 2 פי . 100 כתב סתרים - צורות במקום מספרים עמוד 68 בפעילות 20 יש סדרה של תרגילי חילוק . קל לפתור את התרגילים שבסעיפים א – ג גם בלי להיעזר בקשר בין התרגילים . את סעיף ד קשה יותר לפתור בלי להיעזר בקשר בין התרגילים . הנה הפתרונות של הפעילות : שימו לב שהגורם החסר ( המחלק ) גדל פי 2 כשהמנה קטנה פי , 2 זאת בניגוד לאינטואיציה של רבים מהתלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר