עמוד:33

פעילות 12 נועדה להראות את הקשר שבין הפתרון בדרך המקוצרת ובין מלבן הכפל . מלבן הכפל מחולק לארבעה מלבנים המתאימים לפילוג הגורמים . השטח של שני המלבנים העליונים במלבן הכפל ( השטח הירוק ) מתאים לשורה העליונה בפתרון ( הצבועה בירוק ) ולתרגיל , 6 × 39 = 234 והשטח של שני המלבנים התחתונים במלבן הכפל ( השטח הצהוב ) מתאים לשורה התחתונה בפתרון ( הצבועה בצהוב ) ולתרגיל 40 × 39 = 1 , 560 ( שימו לב שתוצאת התרגיל היא 1 , 560 ולא . ( 156 יוצא מן הכלל עמוד – 64 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 97 ) פעילות 13 עוסקת בטעות שכיחה בפתרון בדרך המקוצרת : יש תלמידים שאינם משאירים משבצת ריקה ( או כותבים 0 ) מתחת לספרת היחידות כשהם פותרים את השורה השנייה . . 13 עופר ואיילה פתרו את אותו תרגיל . אחד מהם טעה . עופר השתמשתי בעיגול מספרים ומצאתי שהתוצאה שקיבלתי אינה הגיונית ! התוצאה של איילה נראית הגיונית . איילה הסתכלתי על הפתרון של עופר , ומיד ראיתי שהוא טעה . עופר עיגל את המספרים וכפל אותם ( , ( 34 × 27 ≈ 30 × 30 ≈ 900 וכך הוא גילה שהתוצאה שקיבל אינה הגיונית , ואילו התוצאה שקיבלה איילה הגיונית . הדיון בפעילות עוסק בבקרה שיש לעשות כשפותרים תרגילים כאלה . איילה ראתה מיד את הטעות של עופר – הוא לא השאיר משבצת ריקה ( או כתב 0 ) מתחת לספרת היחידות כשפתר את השורה השנייה . עופר פתר בשורה השנייה את התרגיל , 2 × 34 = אבל היה עליו לפתור את התרגיל . 20 × 34 =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר