עמוד:32

כמו כן יש תלמידים המערבבים בין הדרך המקוצרת לדרך המפורטת : במקרה הזה , למשל , כפלו את 3 ב - 30 ולאחר מכן חיברו 2 לתוצאה , ולכן התקבל 92 ( בכפל של ספרת המאות אין טעות ) . חשוב להדגיש את ההבדל בין הדרך המפורטת לדרך המקוצרת . בפעילויות 16 – 11 התלמידים לומדים לפתור גם תרגילי כפל ששני הגורמים בהם הם מספרים דו - ספרתיים , במאונך בדרך המקוצרת . דרך הפתרון מוצגת בדוגמה שבפעילות : 11 דוגמה בשורה הראשונה בפתרון כתוב המספר , 111 שהוא תוצאת התרגיל , 3 × 37 = ובשורה השנייה כתוב למעשה המספר , 1 , 480 שהוא תוצאת התרגיל . 40 × 37 = ( יש הנוהגים לכתוב 0 בספרת היחידות בשורה השנייה , ויש המשאירים מקום ריק . ) החיבור של שתי השורות הוא תוצאת התרגיל . 43 × 37 = להדגמת שלבי הפתרון של התרגיל שבדוגמה אפשר לצפות בסרטון המצורף בגרסה הדיגיטלית של הספר ב " כותר " . במהלך הלימוד בפרק כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים לכך שנוהגים לכתוב את הגורמים זה מתחת לזה כך שספרת היחידות של גורם אחד תהיה מתחת לספרת היחידות של הגורם האחר , וכך גם ספרת העשרות וכן הלאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר