עמוד:31

עמודים 67 – 62 פעילות 10 היא תזכורת לפתרון תרגילי כפל שאחד הגורמים בהם הוא מספר חד - ספרתי בדרך המקוצרת , שלמדו בכיתה ג . כשפותרים תרגילים בדרך המקוצרת , אין כותבים את מכפלות הביניים במלואן , אלא מחברים את המכפלות בעת פעולת הכפל . למשל , התרגיל 437 × 3 = שבדוגמה : הנה טעות שכיחה בפתרון בדרך המקוצרת : הסבר לטעות : יש תלמידים הנוטים לפתור חיבור לפני כפל במקום כפל לפני חיבור . בדוגמה שלמעלה חיברו קודם את המספר שבזיכרון ואת ספרת העשרות של הגורם התלת - ספרתי ( , ( 2 + 3 = 5 ורק לאחר מכן כפלו ( . ( 3 × 5 = 15 אחר כך חיברו את המספר שבזיכרון ואת ספרת המאות של הגורם התלת - ספרתי ( 4 + 1 = 5 ) ורק לאחר מכן כפלו ( . ( 3 × 5 = 15 חשוב להסב את תשומת לב התלמידים לכך שכשכופלים את העשרות , צריך קודם לכפול ורק אחר כך להוסיף את המספר שבזיכרון . טעות שכיחה נוספת של תלמידים היא הנטייה לשכוח להוסיף את הספרה שכתבו למעלה בזיכרון ( חלקם גם אינם כותבים אותה בזיכרון ) . לדוגמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר