עמוד:30

את פתרון התרגיל בפעילות , 6 המוגדרת אתגר , אפשר להסביר בעזרת שימוש בצבעים . לדוגמה כך : אפשר לפתור את התרגיל שבפעילות גם במאוזן בעזרת פילוג מורחב , כך : הנה דוגמאות להסברים של תלמידים בנוגע לפתרונות של שניים מהתרגילים מפעילות 8 בעל פה : 60 × 78 = 4 , 680 ג . 60 × 80 = 4 , 800 אם מחסרים פעמיים , 60 כלומר , 120 מ - , 4 , 800 מקבלים את תוצאת התרגיל המקורי : . 4 , 800 - 120 = 4 , 680 90 × 18 = 1 , 620 ו 100 × 18 = 1 , 800 ו - . 10 × 18 = 180 אם מחסרים 180 מ - , 1 , 800 מקבלים את תוצאת התרגיל המקורי : . 1 , 800 – 180 = 1 , 620 הסבר אחר לפתרון של אותו תרגיל : 90 × 20 = 1 , 800 ו - . 90 × 2 = 180 אם מחסרים 180 מ - , 1 , 800 מקבלים את תוצאת התרגיל המקורי : . 1 , 800 - 180 = 1 , 620 הסבר אחר לפתרון של אותו תרגיל : 18 . 90 × 9 = 810 גדול מ - 9 פי , 2 ולכן אם מכפילים את 810 ב - , 2 מקבלים , 1 , 620 שהוא תוצאת התרגיל המקורי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר