עמוד:29

אמנם הדרך המפורטת ארוכה , אך לרבים מהתלמידים היא מובנת יותר מהדרך המקוצרת ( שתילמד בהמשך ) , והיא עשויה למנוע מהם לטעות בחישוב . נוסף על כך היא מחזקת את ההבנה של המבנה העשרוני של המספרים ושל חוק הפילוג . אפשר להציג את דרך הפתרון הזאת בצורה נוחה בעזרת מלבן כפל . שימו לב לצבעים המקשרים בין התרגילים ובין שטחי המלבן המתאימים : הערה : יש תלמידים שנוח להם לפתור את תרגילי הכפל האלה בעזרת מלבן . אפשר לקבל את הפתרונות שלהם גם אם אינם כותבים את דרך הפתרון המפורטת שנלמדה כאן . מושית הבלשית עמוד – 58 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 96 – 87 ) הנה דוגמאות להסברים של תלמידים בנוגע לפתרונות של שניים מהתרגילים בפעילות 5 בעל פה : 50 × 41 = 2 , 050 ד 100 . 100 × 41 = 4 , 100 גדול מ - 50 פי , 2 ולכן אם מחלקים את 4 , 100 ב - 2 מקבלים את תוצאת התרגיל המקורי . אפשר לראות זאת במלבן כך : 100 103 × 20 = 2 , 060 ה 2 . 103 × 2 = 206 קטן מ - 20 פי , 10 ולכן אם מכפילים את 206 ב - , 10 מקבלים את תוצאת התרגיל המקורי . הסבר אחר לפתרון של אותו תרגיל : 100 × 20 = 2 , 000 ו - . 3 × 20 = 60 כשמחברים את שתי התוצאות מקבלים . 2 , 060

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר