עמוד:28

עם המורה נתון התרגיל 63 × 29 = . 1 כותבים את תרגיל הכפל כך שספרת היחידות של גורם אחד כתובה מתחת לספרת היחידות של הגורם האחר , וספרת העשרות מתחת לספרת העשרות ( אם לאחד הגורמים יש מספר ספרות גדול יותר מלגורם האחר , כותבים אותו למעלה ) : . 2 כותבים את תרגילי הכפל המתקבלים מהפילוג לפי הסדר הזה : . 3 פותרים את תרגילי הכפל וכותבים את התוצאות ( הקפידו לכתוב כל ספרה במקום המתאים ) : . 4 מחברים את כל תוצאות תרגילי הכפל וכותבים את הסכום במקום של התוצאה הסופית :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר