עמוד:23

בכפל נוח בדרך כלל לפלג את המספר הרב - ספרתי לפי המבנה העשרוני הבסיסי של המספר . בחילוק הדבר אינו תמיד אפשרי . דוגמה למצב כזה מוצגת בראש עמוד , 49 לפני פעילות : 10 עם המורה נדב ניסה לפתור את התרגיל 924 : 7 = והתחיל כך : פילגתי את 924 לפי המבנה העשרוני . אוי , איני יודע איך לפתור את התרגיל כי 900 אינו מתחלק ב - , 7 20 אינו מתחלק ב - 7 ו - 4 אינו מתחלק ב - . 7 דיון הציעו לנדב איך אפשר לפלג את 924 כדי לפתור את התרגיל . כדי לפתור את התרגיל 924 : 7 = _____ יש לפלג את 924 לכפולות של . 7 למשל כך : כמו בדוגמאות של פעילות , 10 אפשר גם לצייר מלבן עבור התרגיל שלמעלה : מומלץ לצפות בסרטונים המתארים תהליך פתרון בעזרת מלבן בדוגמאות שבפעילות , 10 המצורפים בגרסה הדיגיטלית של הפרק ב " כותר " . בפעילות 11 ( עם המורה ) התלמידים פוגשים לראשונה תרגיל כפל של שני מספרים דו - ספרתיים שאינם מספרים בעשרות שלמות . בפתרונות א ו - ב נעזרים בפילוג של אחד הגורמים , כפי שנלמד עד כה . לפתרון א מתאים מלבן , 2 ולפתרון ב מתאים מלבן . 1 פתרון ג מציג דרך חדשה – פילוג שני הגורמים . המלבן המתאים לו הוא מלבן . 3 בהצגת הפתרון הזה ובפתרונות נוספים דומים מומלץ להיעזר במלבן . המלבן מסביר את הפתרון המתמטי ועוזר לעקוב אחר שלביו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר